Kivimaa Puhkemaja
Vaade puhkemajale

KODUKORD Kivimaal

 • Check-in alates kell 15:00, check out kell 12:00
 • Autod palume parkida parklasse
 • Saabudes palume Teil täita külastajakaart (Turismiseadus §24. Majutusteenuse kasutaja registreerimine)
 • Suitsetamine lubatud selleks ettenähtud kohas, kõik hooned on suitsuvabad. Õuealal liikudes palume suitsukonisid mitte maha visata, vaid kustutada need selleks ettenähtud kohas
 • Purunenud esemest või inventarist Teie külastusajal teatage meile koheselt, nii saame eseme asendada või kokku leppida vara kompenseerimise
 • Lemmikloomad ei ole meil lubatud
 • Teenuse kasutamise jooksul vastutab klient tema kasutusse antud inventari (mööbel jm) ja majutusobjektide (sealhulgas maja lähiümbrus ja sisemus) heakorra säilimise eest 
 • Jätame endale õiguse küsida kliendilt tagatisraha enne teenuse kasutamist

Broneeringu tingimused

 • Broneerida saab tervet kompleksi
 • Kivimaa puhketalu majutusteenuse lepingu sõlmija peab olema vähemalt 21-aastane
 • Alla 18-aastastel isikutel palume puhketalu broneerida ja kasutada ainult koos täiskasvanuga, kellel vanust vähemalt 21 aastat
 • Külastaja broneerimissoovi alusel väljastab majutusettevõte Sankivimaa OÜ ettemaksuarve, mis on 50% arve maksumusest
 • Arve tasuda 3 kalendripäeva jooksul
 • Broneerimistasu tähtaegsel laekumisel loetakse broneering kinnitatuks
 • Kui broneering tehakse vähem kui 14 kalendripäeva enne majutusperioodi algust, tasub külastaja korraga kogu arve summa
 • Ettemaksu või kogu arve tasumisega kinnitab klient  broneerimistingimustega nõustumist

Broneeringu muutmine, tühistamine ja tagasimaksmine

 • Broneeringut saame muuta võimalusel poolte kokkuleppel
 • Broneeringu tühistamisest palume Teil kindlasti ette teatada.
 • Kuni 20 päeva varem teatatud annulleerimisest tagastame 100% ettemaksust
 • Kuni 15 päeva varem teatatud annulleerimisest tagastame 50% ettemaksust
 • Vähem kui 15 päeva ette teatatud annulleerimisest ettemaksu ei tagastata
etET
Scroll to Top